עורכי דין

תביעת דיבה

תביעת דיבה
Posted by Louisevuitton

הוצאת דיבה, היא הפרה של זכותו החוקתית של אדם לכבודו ולשמו הטוב וכן, מדובר על עוולה נזיקית
עלפי חוק איסור לשון הרע. ישנם כמה תנאים לקיומה של תביעת דיבה, הראשון הוא קיומה של דיבה נגד
הניזוק. דיבה , היא למעשה פרסום של דבר, אשר עשוי להשפיל, לקלס ולהזיק לשמו הטוב של האדם בפני אנשים אחרים, או לפגוע במקצועו, או בפרנסתו של אדם ופרסום דבר שאין בו מן האמת. התנאי השני הוא פרסום, ממש כמו בתביעת לשון הרע, אין די שדברים ייאמרו, כי אם יש דרישת פרסום, כאשר התנאי הוא
שדברי הדיבה הגיעו ליותר מאדם אחד, חוץ מהניזוק. התנאי השלישי הוא הכוונה לפגוע. תנאי הכוונה חייב להתקיים, אם מעוניינים להתחיל בהליך פלילי כנגד הפוגע.

מה הסכום המקסימאלי לתביעת דיבה?

מי שנפגע מהוצאת דיבה, יוכל להגיש תביעה אזרחית בגובה של 140,000 ₪ ללא הוכחת נזק. אפשר
להגיש כתב תביעת דיבה וקובלנה פלילית באותה העת, כאשר שני הליכים אלה, אינם סותרים האחד את
השני. גם "בדיקת האדם הסביר"  חשובה במקרה הוצאת דיבה. הכוונה היא של מבחן האדם הסביר היא שאם אדם מן המניין הבין את הביטוח ואם ביטוי זה, נחשב כמשפיל או מכפיש את האדם שניזוק, או שמדובר בביטוי שלא נתפס כמעליב במובן הסביר והטבעי שלו. אם מדובר במקרה השני, הביטוי לא ייחשב כהוצאת דיבה או לשון הרע.

האם קיימים קשיים בתביעת הוצאת דיבה?

ישנם לא מעט קשיים במקרים מסוימים שבהם אנשים הגישו תביעת הוצאת דיבה. למשל כאשר לא קיימת הוכחה שהדברים שהשמיצו את התובע, נאמרו או אכן פורסמו, או שלתובע עצמו, אין שם טוב גם כך, או שהתובע מתקשה להוכיח את הנזק שנגרם לו. אם אכן הוכח כי התובע ניזוק, הוא יכול גם לתבוע את הנתבע, באמצעות קובלנה פלילית ואם הנתבע אכן יורשע, הוא אף עשוי לקבל קנס , או עונש של מאסר בפועל.

מה ההבדל בין לשון הרע להוצאת דיבה?

ישנם אזרחים רבים, אשר מעוניינים להגיש תביעה על לשון הרע, אבל הם מתבלבלים בין המונחים  של לשון הרע או הוצאת דיבה. מונח זה, קבוע בהלכה היהודית, אשר קובעת כי ההבדל בין הוצאת דיבה ללשון הרע, הוא ביסוד האמת. הכוונה היא, לשון הרע דברי אמת ואילו דיבה- דבר שקר, שעשוי להזיק לאדם שנאמרה אמירה זו נגדו. על פי ביהמ"ש, אין הבדל, בין תביעת לשון הרע, או תביעת דיבה. מצד שני, נהוג לכנות בשפה המשפטית תביעות לשון הרע.

Related Post

Leave A Comment

מעבר לסרגל הכלים